Klachtenformulier financiële diensten

We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wanneer u ons dit laat weten, dan kunnen we hier ook iets mee doen. Hieronder kunt u uw klachten over de financiële diensten van AutoCash invullen. Wij nemen de klacht in behandeling en laten u weten wanneer u een reactie van ons kunt verwachten.

Inschakeling onafhankelijk klachteninstituut bij consumptief krediet en verzekeringen

Als u een consumptief krediet of verzekering bij ons hebt afgesloten kunt u, wanneer wij uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen, contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 0900 3552248, email: info@kifid.nl, website: www.kifid.nl. Deze mogelijkheid bestaat alleen wanneer u een consumptief krediet of verzekering hebt afgesloten en niet voor overige producten, zoals Private Lease. Wanneer u geen gebruik wilt maken deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Persoonlijke gegevens


Velden met een * zijn verplicht.

Als u hier gegevens invult gaat u ermee akkoord dat we deze gegevens verwerken conform ons privacyreglement. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar het privacy statement op deze website.