Privacy statement

AutoCash maakt gebruik van hetzelfde Privacystatement als Volkswagen Pon Financial Services.

Bescherming persoonsgegevens

Volkswagen Pon Financial Services B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen (Organisatie) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten van Organisatie en bezoekers van de website(s) (klanten) van essentieel belang is. Persoonsgegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Uitgangspunt hierbij is dat gegevens die verwerkt worden toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend. Organisatie houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt.\

Organisatie heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Organisatie heeft haar privacybeleid vastgelegd in het Reglement Privacy Volkswagen Pon Financial Services B.V. (Reglement). Dit Reglement is een uitwerking van de Wbp. Alle medewerkers van Organisatie zijn gehouden aan het Reglement. Een exemplaar van het Reglement kunt u downloaden via een link op deze pagina of opvragen bij de afdeling Corporate Communicatie van Organisatie.

Verwerking persoonsgegevens

Organisatie legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Organisatie afneemt of anderszins contact heeft met Organisatie. Organisatie gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Organisatie zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Organisatie ugens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Klikgedrag op de websites van Volkswagen Pon Financial Services

Op de websites van Organisatie worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Organisatie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Achterlaten van cookies na bezoek aan de website van Volkswagen Pon Financial Services

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Organisatie bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen aan hun voor ons anonieme IP-nummer. Met behulp van deze gegevens is Organisatie in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van klanten. Indien u niet wilt dat we cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Tevens is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Bezoeken aan andere websites

Op de website van Organisatie treft u links aan naar andere websites. Organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacystatement van de site die u bezoekt.

Inzage, correctie en verzet

Klanten van Organisatie kunnen een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door Organisatie zijn verwerkt door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs dient bij dit verzoek te worden meegestuurd.
Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunnen klanten schriftelijk verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen.
Klanten kunnen schriftelijk aangeven dat zij geen (commerciële) informatie willen ontvangen over producten en diensten van Organisatie. Ook kunnen ze schriftelijk aangeven bezwaar te hebben tegen bepaalde verwerkingen van hun persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of wilt u verzoeken indienen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, dan dient u een brief te sturen naar: Volkswagen Pon Financial Services, t.a.v. Corporate Communicatie, Postbus 617, 3800 AP Amersfoort.

Wijzigingen

Organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor het actuele privacybeleid van Organisatie.
Organisatie (Handelsregister 32089230) is gevestigd aan de Saturnus 1, 3824 ME Amersfoort.

Onderdelen van Volkswagen Pon Financial Services

De aan Volkswagen Pon Financial Services gelieerde ondernemingen zijn opgenomen in het Reglement Gegevensverwerking, dat te downloaden is op deze website.

Naam Formaat Grootte Download
Reglement Verwerking Persoonsgegevens pdf 151 KB Download